30 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie zorganizowane w ramach projektu pn. „3xZ – Zainteresowany, Zorientowany i Zaangażowany – aktywny Obywatel”. Zorganizowane zostało w miejscowości Konina. Na spotkanie zaproszone zostały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Koninie.

Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, które realizuje Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększającym dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych.

Celem głównym w/w projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku. Dodatkowy cel projektu to złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach.

Poprzez spotkania Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” pragnie podnieść wiedzę zebranych nt. zasad funkcjonowania sektora publicznego. Spotkania mają również na celu inicjowanie i animowanie oddolnych działań obywatelskich, połączonych z indywidualnym doradztwem i konsultacjami, w celu rozwiązywania problemów społeczności lokalnej i partycypacji w tworzeniu polityk publicznych.

Pierwsza część spotkania rozpoczęła się wraz z wystąpieniem Skarbnika Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” – Pani Iwony Kuzak, która serdecznie przywitała przybyłe Panie, opowiedziała pokrótce o funkcjonowaniu Stowarzyszenia i realizowanych aktualnie zadaniach, a przede wszystkim omówiła kwestie związane z realizacją projektu „3xZ – Zainteresowany, Zorientowany i Zaangażowany – aktywny Obywatel”.

Następnie głos zabrał Radny Gminy Kamienica - Pan Hilary Majewski, który przedstawił prezentację i omówił kwestie najbardziej istotne - związane z samorządami, partycypacją społeczną, zadaniami Samorządu Terytorialnego – Gmina, Powiat oraz pokrótce Województwo. Przybliżył On kwestię wspomnianych wcześniej tematów, omawiając je w sposób zrozumiały i prosty dla wszystkich zebranych. Podkreślił również problem, jakim jest niski stopień aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach. Przedstawił istotę znaczenia partycypacji obywatelskiej. Radny skupił swoją uwagę głównie na kwestiach związanych z sołectwem – funduszem sołeckim, czyli tym, co najbardziej dotyczyło zebranych. W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” dziękuje wszystkim Paniom za możliwość spotkania, za miłe przyjęcie i ciepłą atmosferę!

RdR

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com