17 listopada 2016 roku Stowarzyszenie "Razem dla Regionu" z siedzibą w Limanowej zorganizowało kolejne spotkanie w ramach projektu pn. „3xZ – Zainteresowany, Zorientowany i Zaangażowany – aktywny Obywatel”. Tym razem spotkanie odbyło się w Rabie Niżnej, a uczestniczyły w nim gościnnie Panie z Koła Tradycji Ludowej „Baby z Raby”.

Projekt to zadanie publiczne zlecone w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, które realizuje Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest instrumentem programowym i finansowym zwiększającym dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych.

Celem głównym w/w projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności przez osoby objęte projektem, które pozwolą na realizację polityk publicznych oraz zachęcą do tworzenia koalicji na rzecz realizacji wspólnych celów w życiu społecznym przez organizacje/grupy społeczne występujące w środowisku. Dodatkowy cel projektu to złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach.

Poprzez spotkania takie jak to, w Rabie Niżnej, Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” pragnie podnieść wiedzę zebranych nt. zasad funkcjonowania sektora publicznego. Spotkania mają również na celu inicjowanie i animowanie oddolnych działań obywatelskich, połączonych z indywidualnym doradztwem i konsultacjami, w celu rozwiązywania problemów społeczności lokalnej i partycypacji w tworzeniu polityk publicznych.

Pierwsza część spotkania z Paniami z Koła Tradycji Ludowej „Baby z Raby” rozpoczęła się wraz z wystąpieniem Prezesa Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” – Pana Bronisława Dutki, który serdecznie przywitał przybyłe Panie, opowiedział pokrótce o funkcjonowaniu Stowarzyszenia i realizowanych aktualnie zadaniach, a przede wszystkim wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Panią Iwoną Kuzak i Panią Ewelina Król, omówił kwestie związane z realizacją projektu „3xZ – Zainteresowany, Zorientowany i Zaangażowany – aktywny Obywatel”.

Następnie głos zabrał Radny Gminy Kamienica - Pan Hilary Majewski, który przedstawił prezentację i omówił kwestie najbardziej istotne - związane z samorządami, partycypacją społeczną, zadaniami Samorządu Terytorialnego – Gmina, Powiat oraz pokrótce Województwo. Przybliżył On kwestię wspomnianych wcześniej tematów, omawiając je w sposób zrozumiały i prosty dla wszystkich zebranych. Radny podkreślił również problem, jakim jest niski stopień aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach. Przedstawił istotę znaczenia partycypacji obywatelskiej. Radny skupił swoją uwagę głównie na kwestiach związanych z sołectwem – funduszem sołeckim, czyli tym, co najbardziej dotyczyło zebranych.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.
Po wygłoszonej prelekcji odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to zebrane Panie wykonywały biżuterię z sznurka. Warsztaty te przeprowadziła Pani Edyta Kolawa.

Panie z Koła Tradycji Ludowej „Baby z Raby” pod przewodnictwem głównego opiekuna Pani Haliny Jugowicz przyjęły przedstawicieli Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” bardzo serdecznie i miło. Rozmowom nie było końca. Panie zainteresowane poruszanym na prelekcji tematem oraz zadowolone z wykonanej przez siebie biżuterii zachęcały do poczęstunku przygotowanego właśnie przez nich. Czuć było ciepłą i miłą atmosferę. Upieczone i pięknie przyozdobione pierniczki, swojski smalec sprawiły, że wszyscy zebrani czuli się bardzo dobrze i swobodnie w swoim towarzystwie.

Przedstawiciele Stowarzyszenia oraz zebrane Panie miały możliwość podziwiania pięknie wykonanych manualnych prac wykonanych przez Panią Stanisławę Blecharczyk, jedną z aktywnych Pań należących do Koła Tradycji Ludowej „Baby z Raby”. Technika decoupage, malowidła na szkle, kwiaty z suchych liści, wspomniane wcześniej pierniczki pięknie przyozdobione, swojski chleb to tylko nieliczne ze zdolności Pani Stasi.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” dziękuje wszystkim Paniom za możliwość spotkania. Możemy śmiało przyznać, iż urzekły nas Panie zarówno swoim zaangażowaniem, jak i uśmiechem. Serdecznie dziękujemy i do następnego razu! :)

RdR

     
     
     
     
     
JSN Solid template designed by JoomlaShine.com