15 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie z Członkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mszanie Dolnej, w ramach projektu pn. „3xZ – Zainteresowany, Zorientowany i Zaangażowany – aktywny Obywatel”.

Złagodzenie problemu niskiego stopnia aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach to główny cel projektu. Spotkaniami tymi Stowarzyszenie „Razem dla Regionu” pragnie podnieść wiedzę zebranych nt. zasad funkcjonowania sektora publicznego.

Pierwsza część spotkania rozpoczęła się wraz z wystąpieniem Radnego Gminy Kamienica Pana Hilarego Majewskiego. Radny przedstawił prezentację i omówił kwestie najbardziej istotne - związane z samorządami, partycypacją społeczną, zadaniami Samorządu Terytorialnego – Gmina, Powiat oraz pokrótce Województwo. Przybliżył On kwestię wspomnianych wcześniej tematów, omawiając je w sposób zrozumiały i prosty dla wszystkich zebranych. Radny podkreślał również problem, jakim jest niski stopień aktywności wśród mieszkańców i organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach. Przedstawiał istotę znaczenia partycypacji obywatelskiej. Pan Hilary Majewski skupił swoją uwagę głównie na kwestiach związanych z sołectwem – funduszem sołeckim, czyli tym, co najbardziej dotyczyło zebranych.

Po wygłoszonej prelekcji odbyły się warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne, na których to zebrani Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mszanie Dolnej wykonywali biżuterię ze sznurka.

Było to najliczniejsze ze spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie jak do tej pory. Wzbudziło to w nas dużo pozytywnych emocji i udowodniło, że zainteresowanie i zaangażowanie wśród Seniorów w powiecie limanowskim jest na wysokim poziomie. Aktywność Seniorów zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn jest niezwykle istotnym aspektem. Pokazuje, że osoby starsze chcą poszerzać swoje horyzonty w każdej dziedzinie życia.

Wśród zebranych obecny był Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, a jednocześnie Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Pan Franciszek Dziedzina.

Wśród zebranych ze strony Organizatora byli obecni: Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Region” – Pan Bronisław Dutka oraz Skarbnik Stowarzyszenia „Razem dla Regionu” - Pani Iwona Kuzak, która opowiedziała o realizowanym projekcie „3xZ – Zainteresowany, Zorientowany  i Zaangażowany” – aktywny Obywatel", który jest zadaniem publicznym zleconym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 r., które realizuje aktualnie Stowarzyszenie, jego celach i założeniach a także o samym programie jakim jest Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Warsztaty artystyczno-plastyczno-manualne po wygłoszonej prelekcji przeprowadziła Pani Edyta Kolawa.

W ramach spotkania zebrani otrzymali materiały edukacyjne związane z tematyką poruszaną na początku spotkania oraz gadżety Stowarzyszenia „Razem dla Regionu”.

RdR

     
     
     
     
     
     
     
     

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com