1. Podatek od: spadków i darowizn dla najbliższych.
Należy pamiętać, że nie zapłacimy podatku tylko gdy, zgłosimy to w ciągu 6 miesięcy naczelnikowi urzędu skarbowego.
Komu możemy przekazać majątek bez płacenia podatku: małżonek, dzieci i wnuki, rodzice i dziadkowie, rodzeństwo (oraz przybrani: ojciec, matka, syn, córka), ale już nie: synowa, czy zięć. Dlatego darując coś np. zamężnej córce – trzeba zaznaczyć, że to darowizna tylko dla niej !!! (bo inaczej od połowy trzeba podatek zapłacić).

2. Sporządzanie testamentów w prawidłowej formie.
a) najpewniejszy jest testament w formie aktu notarialnego – możemy mieć prawie 100% pewności, że będzie ważny;
b) jeżeli sami chcemy spisać, to musimy to zrobić:
- odręcznie (napisany na komputerze jest nieważny !!!)
- musimy go podpisać (bez podpisu testament jest nieważny !!!)
- na testamencie musi być data (bez daty testament może być nieważny !!!)

 

3. Nielegalne pozyskiwanie żwiru i piasku.
Wykopywanie żwiru czy piasku nawet z terenu własnej posesji wymaga uzyskania stosowanej koncesji. Pozyskiwanie żwiru lub piasku bez wymaganego pozwolenia stanowi wykroczenie i
grozi z nie surowa odpowiedzialność finansową. (naliczana jest opłata eksploatacyjna w wysokości osiemdziesięciokrotnej stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny, pomnożonej przez ilość tego, co zostało nielegalnie wydobyte.

4. Wycinanie drzew bez zezwolenia.
- Wycięcie drzew lub krzewów nawet na własnej działce czasami wymaga uzyskania stosownego pozwolenia wydawanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wycięcie drzewa lub krzewu może podlegać będzie opłacie uzależnionej od wieku i gatunku drzewa.
- Bez zezwolenia można wyciąć drzewa owocowe oraz młodsze niż 5-letnie. Usunięcie drzewa bez zezwolenia – grozi karą finansową.

5. Wystawianie weksli in blanco.
Często zdarza się, że przy zakupie na kredyt sprzedawca domaga się jako zabezpieczenia wystawienia weksla in blanco. Nawet zwykła kartka papieru, zawierająca elementy niezbędne dla weksla powoduje, iż mamy do czynienia z wekslem.
Przy podpisywaniu weksla należy pamiętać, że trzeba zawsze sporządzić deklarację wekslową !!!
(i posiadać jeden egzemplarz podpisany przez sprzedawcę).
Deklaracja – to dodatkowe porozumienie, które dokładnie określa kiedy i jak można wypełnić nasz
weksel.
W deklaracji do weksla in blanco najlepiej jest:
1) określić maksymalną kwotę weksla; oraz
2) warunki kiedy może wypełnić weksel; a także
3) umieścić zapis: „bez indosu”;
W przeciwnym razie posiadacz naszego weksla in blanco będzie mógł:
1) umieścić wyższą kwotę niż jesteśmy mu winni (i uruchomić egzekucję komorniczą tej kwoty z naszego majątku);
2) wypełnić weksel pomimo spłacenia zobowiązania;
3) przenieść uprawnienia z weksla na kogoś innego.

6. Pożyczanie pieniędzy osobom bliskim, sąsiadom, czy znajomym „na gębę”.
Powinniśmy zachować minimum ostrożności i zabezpieczyć swoje interesy (pamiętając, że czasy się
zmieniają... i ludzie też...).
Najlepiej będzie jeżeli:
1) spiszemy dokładne dane osoby, której pożyczamy pieniądze, z adresem zamieszkania i numerem PESEL,
2) wskażemy kwotę pożyczki i datę jej spłaty; a ponadto
3) weźmy pokwitowanie od biorącego pożyczkę, że odebrał oznaczoną kwotę pieniędzy.

7. Zakupy od akwizytorów np. na ulicy (to tzw. umowy zawarte poza lokalem przedsiębiorstwa).
Jeżeli dokonujemy takich zakupów pamiętajmy o swoich prawach:
- sprzedawca musi podać swoje dane i dane firmy, którą reprezentuje;
- powinien nas poinformować na piśmie, że mamy 10 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny;
- musi dać nam pismo potwierdzające zawarcie umowy (wraz z: ceną, datą umowy itd.)

8. Zaniżanie cen transakcyjnych.
Wiele osób kupując np. samochód, zmniejsza jego wartość w umowie żeby zapłacić niższy podatek. Jest to niebezpieczne bo w sytuacji, gdy np. nabyty pojazd ma wady, które sprzedawca celowo ukrył to kupujący odstępując od umowy może mieć poważne problemy z odzyskaniem całej faktycznie zapłaconej kwoty (bo w umowie widnieje kwota niższa i nie ma żadnego dowodu jaka była faktyczna cena transakcyjna).

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com