1. Ignorowanie korespondencji.
Ignorowanie korespondencji na zasadzie „jak nie odbiorę listu nic mi nie zrobią” – to nie prawda, adresat ponosi konsekwencje nie odebrania listu !!!

Jeżeli nie odbierze się listu powtórnie awizowanego – korespondencja jest uważana za doręczoną !!!

Możliwe skutki nie odebrania korespondencji:
a) może zapaść orzeczenie sądowe bez naszej wiedzy !!!
b) jeżeli w liście będzie tzw. nakaz zapłaty (który może być wydany bez naszej wiedzy), a my nie odbierzemy go i nie odwołamy się – uzyska on siłę prawomocnego wyroku (komornik będzie na jego podstawie mógł zająć nasz majątek);

2. Należy dokładnie czytać pouczenia zawarte w korespondencji.
Przykład: pracownik dostaje wypowiedzenie umowy o pracę – musi zostać pouczony o 7-dniowym terminie na odwołanie;
Jeżeli nie doczyta, i przekroczy ten termin – może stracić niesłusznie pracę i nie będzie już mógł się odwołać (pozostanie już tylko wniosek o przywrócenie terminu…)

 

3. Odpowiedzialność zarządcy za szkody drogowe.
Bardzo często się zdarza, że na skutek złego stanu dróg uszkodzeniu ulega nasz samochód. Każda droga publiczna ma zarządcę i to od niego w takim wypadku powinniśmy dochodzić odszkodowania.
Jednocześnie zachodzi konieczność udowodnienia, że zarządca drogi ponosi odpowiedzialność za taki stan nawierzchni, który spowodował zniszczenie pojazdu. Dlatego najlepiej zawsze:
- wezwać Policję - ale jeżeli to będzie niemożliwe - wtedy należy pamiętać, aby:
- zrobić zdjęcie sytuacyjne tak, aby było widać uszkodzenie jezdni, i żeby można było stwierdzić, gdzie miało miejsce zdarzenie;

4. Opieszałość organów administracji w załatwianiu spraw.
Jeżeli jakiś organ zwleka z załatwieniem naszej sprawy, czy z zajęciem stanowiska w naszej sprawie – każdy może:
- złożyć zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie do organu administracji publicznej wyższego stopnia; a jeżeli to nie poskutkuje może:
- złożyć skargę na przewlekłość postępowania do wojewódzkiego sądu administracyjnego;

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com