1. Podatek od: spadków i darowizn dla najbliższych.
Należy pamiętać, że nie zapłacimy podatku tylko gdy, zgłosimy to w ciągu 6 miesięcy naczelnikowi urzędu skarbowego.
Komu możemy przekazać majątek bez płacenia podatku: małżonek, dzieci i wnuki, rodzice i dziadkowie, rodzeństwo (oraz przybrani: ojciec, matka, syn, córka), ale już nie: synowa, czy zięć. Dlatego darując coś np. zamężnej córce – trzeba zaznaczyć, że to darowizna tylko dla niej !!! (bo inaczej od połowy trzeba podatek zapłacić).

2. Sporządzanie testamentów w prawidłowej formie.
a) najpewniejszy jest testament w formie aktu notarialnego – możemy mieć prawie 100% pewności, że będzie ważny;
b) jeżeli sami chcemy spisać, to musimy to zrobić:
- odręcznie (napisany na komputerze jest nieważny !!!)
- musimy go podpisać (bez podpisu testament jest nieważny !!!)
- na testamencie musi być data (bez daty testament może być nieważny !!!)

Czytaj więcej: Najpopularniejsze problemy prawne

1. Zaskarżanie uchwał lub zarządzeń organów samorządu terytorialnego.
Każda osoba, której interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy, powiatu czy województwa, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia na piśmie - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do właściwego miejscowo wojewódzkiego sądu administracyjnego.

2. Konstytucyjne prawo dostępu do informacji publicznej.
Każdy obywatel ma prawo:
- wglądu do dokumentów urzędowych oraz
- żądania udostępnienia informacji nt. działalności administracji publicznej, ale również
- od każdego podmiotu dysponującego majątkiem publicznym
Informacja powinna być udostępniona w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
Nikt nie może żądać od nas podania powodu, dla którego chcemy otrzymać informację publiczną!!!
Z prawa do informacji publicznej wynika również:
- jawność posiedzeń organów władzy publicznej
Sesje rady gminy, rady powiatu, rady miasta czy sejmiku województwa są jawne i ogólnie dostępne - każdy zainteresowany może w nich uczestniczyć !!! (a nawet filmować podczas sesji).

Czytaj więcej: Przegląd praw obywatelskich

1. Ignorowanie korespondencji.
Ignorowanie korespondencji na zasadzie „jak nie odbiorę listu nic mi nie zrobią” – to nie prawda, adresat ponosi konsekwencje nie odebrania listu !!!

Jeżeli nie odbierze się listu powtórnie awizowanego – korespondencja jest uważana za doręczoną !!!

Możliwe skutki nie odebrania korespondencji:
a) może zapaść orzeczenie sądowe bez naszej wiedzy !!!
b) jeżeli w liście będzie tzw. nakaz zapłaty (który może być wydany bez naszej wiedzy), a my nie odbierzemy go i nie odwołamy się – uzyska on siłę prawomocnego wyroku (komornik będzie na jego podstawie mógł zająć nasz majątek);

2. Należy dokładnie czytać pouczenia zawarte w korespondencji.
Przykład: pracownik dostaje wypowiedzenie umowy o pracę – musi zostać pouczony o 7-dniowym terminie na odwołanie;
Jeżeli nie doczyta, i przekroczy ten termin – może stracić niesłusznie pracę i nie będzie już mógł się odwołać (pozostanie już tylko wniosek o przywrócenie terminu…)

Czytaj więcej: Najpopularniejsze problemy prawne

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com